TΞoнeΡlκiжcΡhԲtΜiЦnΒgџ ώbфÿџ ώhΖeԶtБ RΖeΠgΈiќsԱtΝeΟrХ ϊvыaΑnХ ϊvыoяlζwыaΔsβsδeΟnΖeΟnХ ϊnΒaХ 1850

Dit register-in-ontwikkeling bestrijkt de periode na 1850, en beperkt zich vooralsnog tot volwassenen. Die beperkingen zijn niet helemaal arbitrair. Uit de periode 1714-1811 hebben we de redelijk volledige begraafboeken (meer daarover elders op deze site), maar die geven geen informatie over de precieze lokatie van de graven. Bovendien zijn de grafvelden uit die periode zo goed als geheel geruimd. Uit de periode 1811-1850 hebben we een handvol begraafverloven, en resten ons nog enkele zerken, maar die begraafverloven geven geen nadere informatie over de locatie van het graf, en de grafvelden van voor 1850 zijn niet of nauwelijks toegankelijk voor publiek.

Tot rond 1880 werd van kinderen alleen de naam geregistreerd. Voor de periode daarna (vanaf 1884) is het kinderjournaal de belangrijkste bron, en de gegevens uit dat journaal vindt u elders op deze site. Bovendien zijn mensen die op zoek zijn naar een specifiek graf meestal op zoek naar het graf van een voorouder, en voorouders waren maar heel zelden kind.

Dit register is gebaseerd op een reeks van bronnen:

Dave Verdoners overzicht van Verloven tot Begraven en Bart Schuurmans overzicht van Goedgekeurde Grafschriften en die Verloven tot Begraven en Goedgekeurde Grafschriften zelf (waar reden was om te twijfelen aan gegevens in deze registers); Channa Kistemakers overzicht van door haar voor Het Stenenarchief beschreven grafzerken; haar overzicht van twee bundels Verloven tot Begraven die pas boven water kwamen nadat Verdoner zijn overzicht gemaakt had; haar inventarisatie van graven waarvan we de ligging kennen dankzij een register van zerken die regelmatig onderhouden werden; haar onderzoek in kranten en soortgelijke bronnen; mijn eigen beschrijving van door de stichting Eerherstel Zeeburg gerestaureerde grafzerken plus mijn overzicht van Zeeburgse zerken op de begraafplaats in Diemen.

Bij veel (maar bij lange na niet alle) registraties heb ik gegevens geverifieerd door vergelijking met akten van de burgerlijke stand, en heb ik gegevens uit zulke akten toegevoegd.

Verdoners overzicht geeft alleen de datum van begraven en Schuurmans overzicht alleen de datum van overlijden, maar aangezien het verschil tussen die twee gering is, leek het me niet nodig de ontbrekende datum stelselmatig toe te voegen. De tabel vermeldt daarom soms de datum van overlijden en soms die van begraven.

Een '±' achter het grafnummer geeft aan dat de betrokkene ook goed een paar graven verder of terug zou kunnen liggen. Bij rijnummers waarover ik onzeker was staan nu twee nummers (lees die als onder- en bovengrens van het mogelijkhedenbereik). Waar graf- en/of rijnummer ook niet bij benadering te achterhalen viel, liet ik die weg.

Bij 14 mensen staat onder het hoofdje 'Vak' de afkorting 'NNB', voor 'niet naar behoren'. Het gaat dan om mensen met wie volgens de autoriteiten moreel iets niet in de haak was, en die daarom op een niet nader aangeduide plek apart van de anderen begraven zijn – een praktijk waaraan eind jaren 1860 een eind kwam.

Waar een patroniem gegeven is, is dat ook echt de voornaam van de vader, of waar de vader onbekend is, van de (ongehuwde) moeder, en dus niet een eventuele tweede voornaam.

Waar de (achter)naam van de partner gegeven is, gaat het bij mensen die vaker dan één keer trouwden in principe om de naam van de laatste partner.

In dit register staan enkele kinderen, die blijkens de bewaard gebleven administratie in een volwassengraf begraven zijn.

Ik heb ooit op basis van het gemiddelde aantal graven per rij en het aantal rijen per vak berekend dat er op Zeeburg na 1850 12000 volwassenen zijn begraven (terzijde: alle getallen hier zijn afgerond). Er staan nu 7600 mensen in dit register. Van 1000 daarvan weten we niet meer dan dat ze begraven zijn op de eerste ca. 30 rijen van het eerste volwassenenvak (pas vanaf 1862 worden in de begraafverloven van volwassenen rij- en grafnummers genoteerd, en voor deze periode vormen die de belangrijkste bron). Van de resterende 6600 – 55% van het totaal – kennen we het rij- en grafnummer.

Dit register is niet foutloos en het is verre van volledig. Correcties en aanvullingen zijn van harte welkom.