Bart Voorzanger: de joodse begraafplaats Zeeburg

boekomslag
boekomslag

De gerestaureerde grafstenen van Zeeburg (pdf)

Namenlijst met achtergrondinformatie, en per naam een link naar een beschrijving van de zerk en gegevens over de begravene.

boekomslag

Naar een plattegrond van (een deel van) de begraafplaats (pdf)

Van de meesten op deze armen- en kinderbegraafplaats zullen we nooit meer dan heel globaal kunnen zeggen waar ze liggen, maar de plattegrond van het ‘Nieuwe Veld’, het meest zuidelijke deel van de begraafplaats dat van 1850 tot 1914 in gebruik was, bleek te reconstrueren. Het ‘Nieuwe Veld’ is opgedeeld in zes volwassenvakken en zes kindervakken. Van elk daarvan kennen we nu de ligging, en van iets meer dan de helft ook het verloop van rij- en grafnummering.

Latere toevoeging: dankzij het kinderjournaal 1884-1934 (zie hieronder) kunnen we een deel van de plattegrond net weer wat verder detailleren. ’t Blijft allemaal ‘work in progress …’

En voor wie de ‘ruwe’ gegevens wil zien waarop mijn reconstructie gebaseerd is: namen en stenen Zeeburg.pdf, vakkenschema's Zeeburg.pdf. Wees er dan wel op bedacht dat in het schema van het laatste kindervak daarin ook de in de tekst over het kinderjournaal (zie verderop) besproken gegevens verwerkt zijn.

boekomslag

Zeeburg kwantitatief – tekst (pdf)

Zeeburg heet vaak ‘armenbegraafplaats’ maar het door die term opgeroepen beeld (de arme massa die naar Zeeburg en de kleine elite die naar Muiderberg ging) is misleidend. Zeeburg was eerst en vooral kinderbegraafplaats. Van de volwassen Asjkenazische Amsterdammers ging slechts iets meer dan de helft naar Zeeburg. Die helft was gemiddeld beslist minder welvarend, maar er bestond een significante overlap qua sociaal-economische positie.

boekomslag

Zeeburg kwantitatief – tabellen en grafieken (pdf)

De illustraties behorend bij de hiervoor genoemde tekst.

plaatje

Journaal van op Zeeburg begraven kinderen 1884-1934 (pdf)

Van de op de begraafplaats zelf bijgehouden begraafadministratie lijkt alleen die van kinderen begraven van 1884 tot 1934 bewaard gebleven. De gegevens per persoon zijn veel summierder dan die in de Verloven tot Begraven, maar we kennen dankzij dit journaal wel van vrijwel alle kinderen uit deze periode de naam, de datum van begraven en het rij- en grafnummer. Daarnaast leert het ons iets over beleid en indeling van de begraafplaats.

Verder vindt u hier een overzicht van de levendgeboren kinderen en van de miskramen en doodgeboren kinderen uit het kinderjournaal.

.