Bart Voorzangers weblog

top

Beste lezer

Onze democratie geeft elke kiezer even veel invloed. Wat dat betreft is het een heel eerlijk systeem. Maar het is ook een systeem waarin iedereen moet geven en nemen, en dat geven en nemen is niet eerlijk verdeeld. Hoe minder medestanders je hebt, hoe vaker je genoegen moet nemen met wetgeving en ander beleid dat botst met je ideeën en idealen. Minderheden komen er in zo'n systeem bekaaid af. Vandaar het oude principe dat in een goede democratie de meerderheid beslist en minderheden ontzien worden.

Dat laatste – minderheden ontzien – gaat ons niet altijd makkelijk af. Het vraagt om tolerantie en toegevendheid, en dat zijn schaarse goederen. Met name religieuze minderheden, met opvattingen die ver afstaan van de seculiere vrijheidsideologie van de meerderheid, raken nogal eens in de knel. Mij baart dat zorgen. Ik vind dat we minderheden waar mogelijk de ruimte moeten geven om af te wijken van wet- en regelgeving die botst met de principes die hen heilig zijn, tenminste daar waar de vrijheid die we hen gunnen niet botst met de vrijheid van anderen – en dan bedoel ik de vrijheid van anderen om zelf te leven zoals zij dat willen. Daarover gaan de stukjes van dit weblog.

Op de hoogte blijven? Stuur mij een dan zet ik u op de berichtenlijst.

Inhoudelijke reacties zijn uiteraard welkom – u vindt een linkje daarvoor onder elk stukje – en ik zal er graag op reageren, maar publiceren doe ik ze niet.


Tot nu toe verschenen:


Over terreur en satire

Het is verleidelijk – nu weer even meer dan ooit – terroristen te zien als onmensen die zich eigenhandig en definitief buiten de samenleving plaatsten, en eensgezind pal te staan voor de vrijheid van meningsuiting als hoogste waarde van onze zwaar bedreigde democratie. Mij dunkt dat we daarmee twee vrij wezenlijke fouten dreigen te maken.

lees verder …


De paradox van een anti-IS-verklaring

De oproep aan moslims zich te distantiëren van islamistisch geweld is een impliciete en daarmee perfide verdachtmaking verhuld als schijnbaar redelijk verzoek.

lees verder …


Grijze pakken en mensenrechten

Onbezonnen bestuurders vormen een ernstiger bedreiging voor democratie en mensenrechten dan djihadisten en IS-aanhangers. De brief van Aboutaleb en Eerdmans in Trouw illustreert dat aardig.

lees verder …


Islamitisch antisemitisme

In de NRC van 19 juli 2014 legt David Suurland ons uit dat er sprake is van “een breed gedragen en diep in de islamitische gemeenschap verankerde jodenhaat”. Zijn betoog laat het een en ander te wensen over.

lees verder …


Luxe, comfort en de verlokkingen van de djihad

Zolang wij niet willen begrijpen waarom Hollandse jongens naar Syrië en Irak trekken, is zinnig beleid een illusie.

lees verder …


De verantwoordelijkheden van de Marokkaanse gemeenschap

Menig weblog zindert op het ogenblik van verontwaardiging. De aanleiding: protesten tegen de behandeling van Marokkaanse criminelen en onruststokers door dezelfde Marokkaanse gemeenschap die je nóóit hoort of ziet optreden tegen die onruststokers en criminelen zelf. Maar kun je ‘de Marokkaanse gemeenschap’ in Nederland aanspreken op het wangedrag van jongeren uit die groep? Ik denk het niet. En dat verdient enige uitleg.

lees verder …


Marokkaanse criminaliteit

Nederlandse jongens van deels of geheel Marokkaanse herkomst zijn statistisch oververtegenwoordigd waar het gaat om overlastgevend gedrag en criminaliteit. Dat is een feit. En dat het een feit is, ligt aan het universum, niet aan degene die het feit onder woorden brengt. Alleen, daar is het verhaal niet mee af. Als je het probleem áchter dat feit wilt aanpakken moet je die Marokkaanse herkomst snel weer vergeten, want die speelt bij een zínnige aanpak geen enkele rol.

lees verder …


Vrouwenbesnijdenis en de islam

Arabist Maurice Blessing schrijft vandaag in de Trouw-bijlage Letter en Geest dat vrouwenbesnijdenis een wezenlijk islamitische praktijk is die door de shari’a wordt voorgeschreven. Afgelopen donderdag, in haar wekelijkse column, kwam Letter en Geest-redacteur Elma Drayer daar ook al mee, en dat met de grenzeloze vreugde waarmee zij ál het kwalijks presenteert dat ze de islam meent te kunnen aanwrijven. Maar klopt het ook?

lees verder …


Stickers van een gekwelde ziel

De heer Wilders van de PVV heeft een sticker laten drukken die hij gratis verspreidt. Volgens de NOS staat op die sticker: “De islam is een leugen. Mohammed is een boef. De koran is gif”. Controleren kan ik dat niet; het staat er in het Arabisch en die taal beheers ik niet. De NOS en de heer Wilders klaarblijkelijk wel. De sticker lijkt op de Saoedische vlag, maar daar staat de islamitische geloofsbelijdenis op. Wie geen Arabisch kent, zal het alleen bij zorgvuldige vergelijking opvallen dat de kriebeltjes verschillen, en mogelijk ook dat ze op de Saoedische vlag kunstig verweven zijn, en op de sticker niet: de vlag is gekalligrafeerd, de sticker komt uit een printertje. Je zou die stickeractie kunnen negeren. Velen doen dat. Sommigen zeggen het te doen, en doen het dus niet. Maar de heer Wilders vertegenwoordigt een significant deel van het Nederlandse electoraat. Hij spreekt en handelt namens velen. Wie hem negeert, negeert de mensen die hij vertegenwoordigt. En dat moet je niet willen als je de democratie serieus neemt. Laten we de sticker van de heer Wilders dus aandachtig lezen. Hij leert ons veel over de auteur.

lees verder …


Dreigend fundamentalisme?

Een Duits sociaalwetenschappelijk instituut concludeert uit onderzoek dat religieus en dan met name islamitisch fundamentalisme in West-Europa geen randverschijnsel is. ’t Verhaal is ook in de Nederlandse pers niet onopgemerkt gebleven.

lees verder …


Onze jihadisten in Syrië

Nederland maakt zich zorgen om zijn Syriëgangers. De nationale coördinator terrorismebestrijding verhoogde dit voorjaar de ingeschatte dreiging van een lager niveau waarvan niemand weet wat het nu echt betekent naar een hoger niveau waarvan ook niemand weet wat het nu echt betekent, en houdt het daar vooralsnog. Het gezag in de vorm van regering en parlement vergadert. En een lawaaiige minderheid waaraan dat gezag zich veel te veel gelegen laat liggen, roept om een harde aanpak.

lees verder …


Een busje voor de vrijheid

Het ‘refo-busje’ staat ter discussie: moeten wij als gemeenschap meebetalen aan het relatief dure vervoer van kinderen die naar een zwartekousenschool gaan, terwijl ze, wat ons betreft, best ook naar een school dichterbij kunnen? Ik denk dat dat inderdaad moet. Niet omdat ik die kinderen per se naar zo’n school wil hebben – daar ga ik niet over – maar vanwege het principe. Wij zijn terecht trots op de vrijheden die ons staatsbestel kenmerken, en dan moeten we niet zeuren als het wat kost om die vrijheden in stand te houden.

lees verder …


Lodewijk Asscher en de kernwaarden

Onlangs sprak Lodewijk Asscher, de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, met zijn kamercommissie over integratievraagstukken. De minister stond pal voor de ‘kernwaarden’ van onze samenleving en dat siert hem. Maar hij probeert ze te beschermen door ze dwingend aan anderen op te leggen. En dat is nu net wat die waarden níet toestaan. Het paradoxale effect van zijn aanpak is dat de heer Asscher zo een grotere bedreiging van de Nederlandse kernwaarden wordt dan de mensen op wie zijn beleid gericht is. Een toelichting aan de hand van citaten.

lees verder …


Spelregels voor de stad – een nabeschouwing

Een bijeenkomst in De Balie onder het hoofdje ‘Spelregels voor de stad’ leidde tot niets. Wat een discussie had moeten worden over de vraag of de culturele diversiteit van de Amsterdamse bevolking tot onoverkomelijke problemen leidt en zo ja of spelregels die problemen kunnen verhelpen, verzandde in een reeks monologen. Bij deze een korte schets en een lange nabeschouwing.

lees verder …


De spelregels van de stad

Donderdag 3 oktober debatteert een panel in De Balie in Amsterdam over ‘De spelregels van de stad’. Dat er over die spelregels wordt nagedacht en gediscussieerd is mooi. Ik hoop van harte dat er iets zinnigs uitkomt. Maar dat lukt alleen als die spelregels iedereen even veel ruimte geven, en daar lijken niet alle panelleden voor.

lees verder …


Excuses voor het slavernijverleden zouden de slavenmentaliteit in stand houden

De Antilliaanse psychiater Glenn Helberg vraagt blank Nederland de Caribische gemeenschap zijn excuses aan te bieden voor het leed en het onrecht van de slavernij. Alleen zó, betoogt Helberg, kunnen zwarten zich ontdoen van het negatieve zelfbeeld dat blanken hen met die slavernij oplegden. Zulke excuses zijn onzinnig. Geen mens kan zich verontschuldigen voor wat hij niet gedaan heeft. En wat nog belangrijker is: met zijn verzoek maakt Helberg zwarten opnieuw afhankelijk van het oordeel van blanken terwijl dat nu juist is waar hij ze van bevrijden wil.

lees verder …


Silvain Ephimenco over de Ibn Ghaldoun

Trouw-columnist Silvain Ephimenco stort zich vol overgave op de examenfraude bij de Ibn Ghaldoun. Zo ook in de weekendkrant van 22 juni 2013. Over deze school, zijn leerlingen en de islam leren zijn stukjes ons niets, maar ze laten wel heel aardig zien hoe je onderbuiken bespeelt. Lees mee:

lees verder …


Hoofdredacteur Schoonen speelt de vermoorde onschuld

In de Trouw van dit weekend reageert hoofdredacteur Willem Schoonen op de commotie waartoe een artikel in zijn krant van een week geleden leidde. Ik vond dat artikel erg suggestief en schetste hier waarom ik dat vond. Meneer Schoonen reageert uiteraard niet op mijn blogje, maar zijn reactie op groter goden gaat wel in op kritiek die ook ik had, en daarom leek het me aardig die eens wat grondiger te lezen. Ik citeer hem volledig en geef wat commentaar.

lees verder …


Eurabië in de Schilderswijk

Mijn lijfblad bericht vandaag dat een als de Driehoek aangeduid stukje van de Haagse Schilderswijk, een buurtje met enkele honderden gezinnen, zich ontwikkelt tot “… een enclave van orthodoxe moslims. Er wonen meer orthodoxe moslims bij elkaar dan elders in de stad en zij willen hun regels ook op straat toepassen.” ’t Lijken verdorie net Hollanders, denk je dan toch onwillekeurig even.

lees verder …


Tussentijdse samenvatting

Dat één beeld meer zegt dan duizend woorden heb ik altijd onzin gevonden, maar als je die duizend woorden (en een paar meer) eenmaal hebt opgeschreven, kan één beeld de boodschap wél aardig samenvatten …

lees verder …


CIDI wil Turkse jongen berechten

Het tv-programma De Halve Maan sprak met mevrouw Voet van het CIDI over de Turkse jongen die antisemitische uitspraken deed. Mevrouw Voet verspreidde daarbij voortvarend desinformatie, wierp zich op als spreekbuis voor de Joodse gemeenschap die zich door het CIDI toch vast niet integraal vertegenwoordigd voelt, en gaf blijk van al het gebrek aan inzicht en empathie dat je van een voorvrouw van het CIDI verwachten kunt.

lees verder …


Jodendom als fictie – een brug te ver

Ik heb in eerdere stukjes mijn best gedaan om uit te leggen waarom volkeren fictie zijn. Het duurde even voor ik snapte waarom mijn lezers niet altijd meteen overtuigd waren. Inmiddels snap ik dat: de bewering ‘volken zijn een fictie’ is gewoon onwaar.

lees verder …


Het belang van groepen en hun geschiedenis

Mijn eerdere verhalen over het jodendom leidde tot stevige reacties op de website Israël-Paelstina Informatie. Aangezien het hierbij nu eens niet ging om de op internet helaas gebruikelijke reaguurders-bagger, leek het me goed er zorgvuldig en uitgebreid op te reageren. Mijn reactie van vandaag, op Doriths openhartige en doorleefde pleidooi voor het Joodse volk, heeft wellicht net voldoende eigen benen om ook hier te kunnen staan.

lees verder …


Onderscheid tussen joden en Israëli’s is inderdaad helaas kunstmatig

Eerder schreef ik een ‘saai stuk’ over jodendom en Israël. Ratna Pelle reageerde daar met haar ‘Onderscheid tussen Joden en Israëli’s kunstmatig’ uitgebreider op dan wie ook eerder op mijn stukjes. Ik dank haar daar van harte voor. Bij deze, in de vorm van becommentarieerde citaten, een antwoord op haar betoog. ’t Moge duidelijk zijn dat we het niet over alles eens zijn.

lees verder …


Het PVV-probleem

De PVV-Tweedekamerfractie vroeg en kreeg een debat over ‘het Marokkanenprobleem’ (4 april 2013). Me dunkt dat je het de voorzitster van de Tweede Kamer kunt verwijten dat ze met deze titel akkoord ging. Maar triester is wellicht nog dat de Kamer moest meedoen aan de debat dat uitsluitend diende om de PVV weer eens wat publiciteit te bezorgen.

lees verder …


Antisemitisme, jodendom en het Geroofde Land

Het antisemitisme blijft me bezig houden, zowel als verschijnsel – als het dat is – als als kwalificatie. Je kunt er nauwelijks iets over zeggen zonder meteen te worden geconfronteerd met heftige reacties. Laat ik dus vooral proberen eens een echt saai stukje te schrijven.

lees verder …


Het gelijk van Turkije

Turkse bemoeienis met de Nederlandse kinderopvang leidt tot heftige verontwaardiging. Die verontwaardiging is onterecht. Wie Turkije wil verbieden wat Nederland wel mag – zijn zorgen uiten over de gang van zaken elders – meet me twee maten. We doen er beter aan eens wat langer stil te staan bij onze omgang met onze religieuze en culturele minderheden.

lees verder …


Turks tuig houdt ons een spiegel voor

Even geleden alweer verschenen er een paar Turkse jongens op de tv die het wel best vonden dat Hitler al die joden had omgebracht. Ooit kwam de dag dat diens werk zou worden afgemaakt, en daar verheugden ze zich nu al op. ’t Was voor menig kijker even slikken.

lees verder …


Hang de Palestijnse vlag uit!

Israël en ik zijn generatiegenoten, en wij zijn van een generatie die het vanzelfsprekend vindt zijn zin te krijgen. Maar daar ergens houdt de gelijkenis op.

lees verder …


Islam en Christendom

In de NRC van 2 november 2012 signaleert Thierry Baudet drie wezenlijke verschillen tussen christendom en islam – drie verschillen die we alleen te zien krijgen als we durven generaliseren over die islam en ons niet blijven blindstaren op individuele gelovigen die afwijken van de algemene tendens. Over dat generaliseren zo meer; eerst die drie verschillen maar eens.

lees verder …


Herman Vuijsje over de besnijdenis

In NRC’s Opinie en Debat van 8 september 2012 pleit Herman Vuijsje voor een verbod op de besnijdenis van jongens. Daarmee houdt hij een moreel pleidooi, en over moraal valt niet te twisten. Je kunt hoogstens wijzen op ándere situaties waarin een bepaald besluit algemeen aanvaard wordt en dan betogen dat déze situatie voldoende op die andere lijkt om hier datzelfde besluit te nemen – een analogieredenering, altijd een hachelijke onderneming. En je kunt de argumenten voor de door jou bestreden keus ondergraven door te laten zien dat de feitelijke elementen daarin niet kloppen. Vuijsje doet beide, en dat met even weinig resultaat. Zijn analogieën zijn kreupel en zijn feiten deugen niet.

lees verder …


Alledaags seksisme II

Mijn verhaal over alledaags seksisme leidde naast positieve toch vooral tot soms heftige, negatieve reacties (zie bijvoorbeeld de Republiek Allochtonië en Sargasso). Deels kwamen die van mensen die mijn verhaal diagonaal lazen en vervolgens zelf bedachten wat ik wel vinden zou. Zulke lezers kan ik niet helpen. Anderen lazen wel wat er stond maar begrepen het anders dan ik het bedoelde, en dat betekent dat ik onvoldoende rekening hield met de belevingswereld van mijn publiek. Tijd voor verheldering dus.

lees verder …


Alledaags seksisme

Er zijn buurten waar je als modern geklede vrouw nauwelijks over straat kunt zonder akelig seksistische opmerkingen van doorgaans allochtone mannen naar je hoofd te krijgen. ’t Is verleidelijk hier eerst en vooral de staf te breken over deze hinderlijk ontremde mannen, maar misschien moeten we toch eens nadenken over onze eigen, heftig geërotiseerde cultuur.

lees verder …


Martijn en de menselijkheid

Dat de rechtbank in Assen de pedofielenvereniging Martijn heeft opgeheven is om twee redenen onwenselijk: het ondergraaft de vrijheid van meningsuiting, en het maakt een probleem dat alle aandacht verdient juist minder zichtbaar. We moeten toe naar een maatschappij waarin pedofielen met een gerust hart uit de kast kunnen komen en recht hebben op alle hulp die hun leven ondanks forse beperkingen toch de moeite waard kan maken. Als dat lukt verdwijnen de sektarische aspecten van een vereniging als Martijn vanzelf.

lees verder …


Het democratisch tekort en het recht van de weigerambtenaar

Een besluit is democratisch als alle betrokkenen er evenveel van hun eigen opvattingen in terugvinden. Beslissen bij meerderheid van stemmen leidt niet noodzakelijk tot democratische besluiten. Het erkennen van gewetensbezwaren tegen door een meerderheid genomen besluiten verlicht de pijn van wie door dit democratisch tekort getroffen wordt. In een echte democratie hebben levensbeschouwelijke minderheden recht op die erkenning.

lees verder …


Liefdevolle kritiek – Samira Bouchibti over de Marokkaanse gemeenschap

Aan de hand van de geschiedenis van haar ouders, afgewisseld met korte algemenere uitwijdingen, schetst Bouchibti wat er misgaat in de Marokkaanse gemeenschap in Nederland, en wat daar naar haar idee aan te doen valt.

lees verder …


Wat gij niet wilt …; de paradox van een relativistisch liberalisme

Samira Bouchibti schreef met ‘De islam, de moslims en ik’ een liefdevolle kritiek op haar cultuur van herkomst – waarover een andere keer meer – en een pleidooi voor een respectvol maar krachtig integratiebeleid. Ze noemt zich liberaal, en dat noem ik me ook, maar er zijn desondanks een aantal punten waarop we tot behoorlijk verschillende keuzen komen. Mijn gepieker daarover bracht me tot het volgende.

lees verder …


De verdoofde rabbijn

De Amsterdamse rabbijn Lody van de Kamp schreef en publiceerde twee belangwekkende boeken. Helaas zijn ze geen van beide af.

lees verder …


Handen schudden

Het Gerechtshof in Den Haag deed op 10 april 2012 uitspraak in een hoger beroep van de heer Enait tegen de Gemeente Rotterdam. Enait had daar gesolliciteerd naar de functie van klantmanager en werd afgewezen omdat hij weigert vrouwen een hand te geven. Volgens het hof was die afwijzing terecht, maar de redenen voor die conclusie zijn net iets subtieler dan berichten in de landelijke pers suggereren.

lees verder …


Het sprookje van de universele moraal

Morele oordelen veranderen zoals het weer verandert – over oorzaken valt vast iets te zeggen, maar van rede is geen sprake. Morele diversiteit is daarmee onafwendbaar. Zelfs als die er eens even niet zou zijn, ontstaat die als vanzelf opnieuw. ’t Wordt tijd dat we leren ons daarbij neer te leggen.

lees verder …


Martijn van Dam als Groot-Moefti van Nederland

Kandidaat-PvdA-fractieleider Van Dam pleit voor een multiculturele samenleving – wat natuurlijk mooi is – maar multicultureel mag die samenleving van hem wel alleen zijn voor zover niets daarin botst met de normen en waarden van Van Dams PvdA. We mogen geloven wat we willen, zolang we maar geloven wat Van Dam gelooft.

lees verder …


godsdienstvrijheid vereist godsdienstige vorming

Moslims, en dan met name jonge moslims, hebben regelmatig te maken met dwang uit eigen kring. Je kunt ze helpen door datgene te verbieden waartoe ze gedwongen worden. Je zou ook kunnen zorgen dat ze hun eigen geloofs- en gedragskeuzen kunnen rechtvaardigen, en dat ze in de discussie met radicale geloofsgenoten niet bij voorbaat kansloos zijn. Daar hebben ze dan wel wat meer kennis en inzicht voor nodig dan ze nu thuis, in de moskee en op school meekrijgen.

lees verder …


‘Ze’

Wat ís er toch met al die opiniemakers, columnisten, bloggers en bestuurders die steeds als een groepje moslims iets vraagt, onmiddellijk schermen met de ‘neutraliteit’ van de overheid, de ‘openbaarheid’ van het onderwijs, de o zo verheven – buiging, buiging – scheiding van kerk en staat, en wat ze verder nog maar aan hoogs en heiligs van stal kunnen halen om … ja om wat eigenlijk? Om een muis te baren. Om te concluderen dat ‘ze’ er geen recht op hebben – op wat het ook maar is dat ‘ze’ vragen.

lees verder …


Haitham el Haddad in De Balie – een gemiste kans

’t Is mooi dat Baliedirecteur Albrecht ruimte bood voor een kritisch gesprek met de omstreden Palestijns-Britse imam El Hadad, die elders geweerd werd om wat hij misschien gezegd heeft en mogelijk bedoelde, maar echt van de grond kwam dat gesprek niet, en dat is jammer.

lees verder …


Scholen gestraft voor de fouten van voormalige bestuurders

Het bestuur van een groepje Brabantse basisscholen deed zich voor negen ton tegoed aan voor onderwijs bedoeld subsidiegeld. Foute boel. Dat bestuur werd uiteindelijk naar huis gestuurd en vervangen door een bestuur dat zich wel aan de regels houdt. Eind goed, al goed? Niet als het aan het ministerie ligt. Dat stuurt verbeten aan op een herhaling van het drama door het nieuwe bestuur te dwingen tot de verspilling van subsidiegelden die ’t het oude bestuur verwijt.

lees verder …


Stadsdeel Amsterdam-Oost verbreekt De Verbinding

Aan het eind van een lang en onleesbaar rapport komt het Amsterdamse stadsdeel Oost tot het besluit eerder gemaakte afspraken eenzijdig op te zeggen en twee moskeeën te sluiten. ’t Kan zijn dat daar goede redenen voor zijn, maar in dat rapport staan ze in elk geval niet.

lees verder …


Homo’s helpen

’t Zou kwalijk zijn als er gemeenschapsgeld werd verkwist aan behandelingen die pretenderen van homo’s gezonde hetero’s te maken. Trouw suggereert dat dat bij de zorginstelling Different veelvuldig gebeurt. Different ontkent dat. De nu ontbrande discussie beneemt het zicht op waar het wel om gaat. Homo zijn in orthodoxe kringen is moeilijk. Die problemen zijn niemands schuld, en waar ze ernstig genoeg zijn om psychotherapie te rechtvaardigen, dient die therapie op dezelfde wijze te worden vergoed als therapie overal elders. Het alternatief is discriminatie op grond van geloof, en dat moeten we niet willen.

lees verder …


De imam en het meisje

Een imam van wie we niet precies weten wat hij vindt en waarom mag volgens velen vanwege wat hij vindt ons land niet bezoeken. Dat is op zich al raar. Raarder wordt het nog als je bedenkt dat er tal van mensen met minstens even laakbare opinies op hoog niveau worden verwelkomd, en helemaal dwaas als je stilstaat bij de psychologische gevolgen van zo’n verbod.

lees verder …


Weg met het burgerlijk huwelijk

Het burgerlijk ‘huwelijk’ is een onding, een onvolledig geseculariseerd kerkelijk instituut, waarmee de staat zich mengt in kerkelijke aangelegenheden, van de weeromstuit kerkelijke normen inbrengt in het burgerlijk recht, kerkelijke inmenging in staatszaken uitlokt, en hele reeksen burgers tekort doet omdat hen geheel ten onrechte voordelen worden onthouden waar stellen die wel mogen ‘trouwen’ wel aanspraak op kunnen maken.

lees verder …


Brandbommen in Parijs

lees verder …


Over moraal valt niet te twisten

Morele redeneringen – van die verhalen waaruit volgt dat dit of dat goed, of juist heel slecht is – zijn altijd drogredenen. Da’s vervelend als je meent dat er een morele waarheid is die je al redenerend probeert in kaart te brengen. Maar als je je eenmaal van die waan bevrijdt, opent zich een wereld aan mogelijkheden. Je kunt je morele uitgangspunten gebruiken voor het enige dat je er echt mee kunt: er zelf naar leven, in plaats van ze anderen op te dringen. Je kunt de tijd die je niet langer met dat laatste verspilt gebruiken om eens wat kennis te maken met de mensen om je heen – altijd verrassend! En het besef dat je diep gevoelde morele overtuiging niet meer is dan jóuw toevallige overtuiging nú geeft je de ruimte anderen meer ruimte te gunnen voor de hunne.

lees verder …


Slavernij en de erfelijkheid van van alles en nog wat …

De recente tv-serie over De Slavernij richtte onze aandacht weer eens op een triest stukje vaderlandse geschiedenis. We zijn graag trots op de visionaire waaghalzen die ons land tot een centrum van handel, kunst, en wetenschap maakten, maar de schaduwkanten van hun optreden vergeten we liever. Een voorvader die in slaven handelde is niet echt iets om mee te pronken. Maar hoe zinnig zijn die trots en zijn tegenhanger nu eigenlijk?

lees verder …


Malversaties in het islamitisch onderwijs 3: de te grote macht van schoolbesturen en wat daaraan te doen

Bij discussies over bestuurlijke wantoestanden in het islamitisch onderwijs lijkt het al snel te gaan om een tegenstelling tussen de islamitische gemeenschap en de rest van Nederland. Dat snijdt om twee redenen geen hout. Zelfverrijking en corruptie komt overal voor, en de schade die voortkomt uit zulke wantoestanden in het islamitisch onderwijs raakt eerst en vooral de al even islamitische ouders en hun kinderen, en het personeel van de scholen.

lees verder …


Malversaties in het islamitisch onderwijs 2 – achterliggende problemen

Het islamitisch onderwijs is weer in opspraak. Nu vanwege vermeende fraude. Er gingen (en gaan) daar dingen niet goed. Zoveel is wel duidelijk. ’t Zal sommige Nederlanders verheugen daar verontwaardigd over te kunnen doen. Maar heel veel verder komen we daarmee niet. Ik ga ervan uit dat het islamitisch onderwijs bestaansrecht heeft – ik zal zo uitleggen waarom – en dat betekent dat de problemen daar moeten worden opgelost. Maar dan moet je ze wel eerst kennen. Een schets daarom van wat naar mijn idee de belangrijkste problemen zijn.

lees verder …


Malversaties in het islamitisch onderwijs 1: ‘fraude’ en de rol van adviseurs

Binnenlands Bestuur van 2 september 2011 besteedt aandacht aan mogelijke fraude bij islamitische scholen. Het betrokken artikel wijst zeer terecht op de dubieuze rol van alles behalve islamitische administratiekantoren, maar een persbericht terzake laat die rol buiten beschouwing. Dat is op z’n minst jammer.

lees verder …


Het COC en de weigerambtenaar

Het COC suggereert dat weigerambtenaren hun vrijheid van godsdienst misbruiken om trouwlustige homo’s en lesbo’s in de kast terug te jagen. Daarmee zet het COC de zaak op z’n kop. Die ambtenaren gedragen zich onberispelijk en het COC voert een zeer bedenkelijke campagne tegen een religieuze minderheid.

lees verder …


Het OM pleit voor fictie en vrijspraak

Het openbaar ministerie pleit voor vrijspraak van de heer Wilders. Het doet dat mede op grond van een strikt onderscheid tussen een religie en zijn aanhangers. Dat onderscheid snijdt geen hout.

lees verder …


Slachtoffers in de rechtszaal

Er zijn goede redenen om slachtoffers de gelegenheid te geven daders te confronteren met het leed dat zij aanrichten, maar dat kan pas als er slachtoffers en daders zíjn – en die zijn er pas als het strafproces voltooid is.

lees verder …


Demjanjuk veroordeeld, maar op grond van wat?

Een strafrechtszaak dient te gaan over de vraag of het aangevoerde bewijsmateriaal krachtig genoeg is om de schuld van de aangeklaagde te kunnen vaststellen. Wat voor indruk de aangeklaagde op deze of gene maakt, is irrelevant. (De tekst hieronder verscheen op 20 mei 2011 in door de redactie – vrij ingrijpend – herschreven vorm in Trouw.)

lees verder …


Het vaderland als huurwoning

Een meerderheid van de Nederlanders wil van dubbele-paspoorthouders af. Maar voor we die wens omzetten in beleid, moeten we misschien toch eens wat langer stilstaan bij de ideeën en gevoelens waar die wens uit voortkomt, bij de mythe van het ware Nederlanderschap.

lees verder …


Demoniseren

Eerder schreef ik hier dat Blok en Von der Dunk Geert Wilders demoniseerden, maar als demoniseren is wat Ephimenco in Trouw met Von der Dunk doet – en Von der Dunk volgens Ephimenco met Wilders – moet ik die ‘beschuldiging’ zonder meer terugnemen. Tussen Ephimenco enerzijds en Blok en Von der Dunk anderzijds gaapt een onoverbruglijke morele kloof.

lees verder …


Von der Dunk houdt niet Geert maar ons een spiegel voor

Je kunt Von der Dunk terecht verwijten dat hij de PVV demoniseert door die met het nationaal-socialisme te vergelijken, maar dat is de kern van zijn verhaal niet. Het het gaat hier niet om Geert en Adolf, het gaat om ons, om onze bereidheid de principes van onze rechtstaat overheid te houden – ‘Deze keer wel’, vanwege het ‘Dat nooit weer’ waarmee we straks de Bevrijding herdenken.

lees verder …


Wilders lijkt op Hitler – u niet?

Het afblazen van de Arondéuslezing doet flink wat stof opwaaien. Vanavond zullen we weten wat Thomas von der Dunk had willen zeggen over het taboe op verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog, maar van provinciale VVD- en CDA-coryfeeën niet zeggen mocht. Op Joop.nl intussen liep Michael Blok daar alvast op vooruit met zijn eigen analyse, die Geert Wilders blijkens een tweet ‘demoniserend’ vond. Zou het kunnen dat Wilders daarin gewoon gelijk heeft?

lees verder …


De schoolregels van Don Bosco

Als een confessionele school van een niet-geestverwante leerling of docent eist dat die haar identiteit verhult, en een van beide islamitisch is, leidt dat tot hoon. Wie die hoon over zich heen krijgt, hangt ervan af wie van beide islamitisch is.

lees verder …


Appels, peren en de PVV als zegen voor ’t land

Een gortdroog verhaal, dus ’t is even doorbijten, maar het leidt uiteindelijk naar een blijde boodschap: dat mevrouw Helder in de Tweede Kamer zit, toont de kracht van onze democratie, en voorkomt een hoop narigheid.

lees verder …


Rechters in tijdelijke dienst?

Geert Wilders en Lilian Helder bepleiten de tijdelijke benoeming van rechters in wat een beschaafd, zakelijk, en juridisch goed onderbouwd stuk lijkt. Die schijn bedriegt. De argumentatie rammelt en de met veel poeha aangevoerde jurisprudentie is pure fictie.

lees verder …


Een neutrale overheid

Een goede overheid is levensbeschouwelijk neutraal, en als we die neutraliteit willen waarborgen moeten we vooral zorgen dat niemand zijn of haar levensbeschouwing moedwillig verhult.

lees verder …


Debatten, discussies en democratie

’t Was weer even verkiezingstijd. Tijd dus voor verkiezingsdebatten. Ik heb er deze keer niet één gezien, en ik voel me daar wel bij. Ik kies graag op inhoud en debatten leiden daarvan alleen maar af. Een probleemverkenning.

lees verder …


Wat doen we met islamitisch antisemitisme?

Onze reactie op antisemitische uitingen van jonge allochtonen heeft alles te maken met onze geschiedenis. We denken kwaad te bestrijden dat ons nu van buiten bedreigt, maar het gaat in feite wellicht vooral om spoken uit ons eigen verleden. Misschien moeten we daar toch eens bij stilstaan voor we die blagen een proces aandoen.

lees verder …


Het ICA en zijn salafisten

Het radioprogramma Argos van VPRO en VARA wijdde twee uitzendingen aan de ondergang van het Islamitisch College Amsterdam (ICA). Ze laten de achteloze luisteraar makkelijk achter met het idee dat deze school door salafisten om zeep is gebracht. Maar die conclusie trekken we misschien toch te snel.

lees verder …


Trouw-redactrice over thuisonderwijs

In de Trouw van 17 februari 2011 reageert Elma Drayer haar islamofobie weer eens lekker af. Deze keer gaat het over de ouders van het Islamitisch college Amsterdam (ICA) die, nu hun school ondanks forse onderwijsbeteringen, toch nog gesloten wordt, de resterende leerlingen graag thuisonderwijs zouden geven. Ik moet die stukjes niet lezen, ik weet het, maar ’t is als met een gebroken kies: m’n aandacht gaat er telkens weer heen. En ach, ’t is altijd weer leerzaam voor wie in demagogie geïnteresseerd is. Vandaag lezen we eens van achter naar voren.

lees verder …


Ritueel slachten en de godsdienstvrijheid

Het wetsvoorstel over onverdoofd slachten van de Partij voor de Dieren leidde tot een paar opmerkelijke rabbinale reacties. Tijd voor enige bezinning?

lees verder …


Godsdienstvrijheid

Een pleidooi om niet te discussiëren over de theologische legitimiteit van religieus gefundeerd gedrag, geen neuzen te tellen, niet te zeuren over aandachttrekkerij en charlatanerie, en al helemaal niet te streven naar zoiets onzinnigs als een levensbeschouwelijk neutrale publieke ruimte, maar andersdenkenden de ruimte te gunnen die we hier zelf ook genieten.

lees verder …


‘Wij Hollanders’

De Hogeschool van Amsterdam handhaaft een docent die weigert studenten van het andere geslacht de hand te drukken en ze in plaats daarvan begroet met een buiging en een respectvol handgebaar. En natuurlijk zijn de rapen gaar.

lees verder …


Ochtenden in Jenin

‘Mornings in Jenin’ is een aangrijpend en ijzingwekkend boek over het lot van de Palestijnen sinds 1948. Het verbindt dat lot met dat van de joden in het door de nazi’s bezette Europa, en dat maakt het zeer geschikt om de holocaust en de Palestijnse kwestie in hun onderlinge samenhang in bijvoorbeeld het middelbaar onderwijs bespreekbaar te maken.

lees verder …


And now for something completely different … de boerka!

Mevrouw Clare Wesselius, publiciste, pleit in Trouw van 25 januari 2011 voor een boerkaverbod. Ze suggereert daar argumenten voor te hebben, en komt met een uitgebreide historische analyse. Helaas maakt ze niet duidelijk wat het verband is tussen die analyse en het bepleite verbod. Maar ik vermoed dat ze namens velen spreekt en dat maakt zorgvuldig lezen van haar verhaal nuttig. Lees even mee:

lees verder …


Fatima in het provinciehuis

De PVV wil het hoofddoekje verbannen uit álle overheidsgebouwen, om te beginnen uit het Noord-Hollandse provinciehuis. Een politieke analyse … :-)

lees verder …


De Franse revolutie en de boerka

Een pleidooi om het over zinniger zaken te hebben dan een boerkaverbod.

lees verder …


Over groepen (reprise)

Eerder schreef ik over Rouvoets oproep aan vertegenwoordigers van de Marokkaanse gemeenschap actiever op te treden tegen antisemitisch gedrag van Marokkaanse jongeren. Erg content met mijn analyse daar ben ik bij nader inzien niet. Tijd dus om nog eens wat dieper na te denken. Het probleem blijft me fascineren, of preciezer …

lees verder …


Job

Soms kan het kort:

lees verder …


Rouvoet en het groepsdenken

Marokkanen of moslims aanspreken op het gedrag van Marokkanen of moslims is net zo onzinnig als het ooit was om Nederlanders aan te spreken op de apartheid (niet toevallig een Nederlands woord immers) in Zuid-Afrika, of joden aan te spreken op het wanbeleid van de Israëlische overheid. Zulk aanspreken maakt geen onderscheid tussen toevallige verzamelingen, en groepen met een gedeelde verantwoordelijkheid.

lees verder …


‘De Islam’ – en wat daar mis mee is

Bij uitgeverij ASP verscheen een verzameling islam-kritische verhandelingen uit het Nederlandse taalgebied (Van Rooy en Van Rooy, 2010). Paul Cliteur juicht op de omslag dat het boek ‘in een belangrijke behoefte voorziet’. En gelijk heeft ie: ’t laat zien dat moslims de eeuwen door heel gewone mensen waren. De vraag is wel of het daarom te doen was …

lees verder …


Dagblad Trouw: Podium voor het vrije woord

Trouw weigert de publicatie van een kritisch stukje over een artikel in het Letter & Geest-katern omdat de schrijver van dat stukje betoogt dat de auteur van het artikel een onheuse voorstelling van zaken geeft en met onzinargumenten mensen zwart maakt. Het potsierlijke argument? De redactie ‘houdt het graag bij de kwestie zelf, dus bij de inhoud i.p.v. bij de personen’.

lees verder …


Afshin Elian, Jason W., en de zegeningen van de westerse wijsbegeerte

Volgens Afshin Elian (NRC, 6 november 2010) moeten we jihadische moslims deradicaliseren met de kritische zin van de westerse wijsbegeerte – niet met bommen en granaten of de mildheid van een gematigde islam. Die afzwering van geweld is mooi, de rest van het verhaal rammelt aan alle kanten.

lees verder …


De drogredenen van Nahed Salim (e.v.a.)

Het idee dat immigratie de oorzaak van allerlei problemen is, berust op een aantal drogredenen. Een daarvan is dat op zich reële problemen impliciet maar ten onrechte worden toegeschreven aan de herkomst of afkomst van de betrokkenen; een tweede dat de wereld van nu, mét al zijn problemen, impliciet wordt vergeleken met een volstrekt fictieve wereld zonder migratie en zonder problemen.

lees verder …


Drayers drogredenen

Columniste Elma Drayer schreef drieënhalve krantenpagina vol over de vrouwonvriendelijkheid van orthodoxe monotheïsten en de ‘kongsi van christenvrouwen, feministen en zedenkenners’ die er nonchalant en harteloos voor pleit ze rustig hun gang te laten gaan (Trouw, 23 oktober 2010). Een leerzaam stuk voor wie in drogredenen geïnteresseerd is.

lees verder …


Staak het proces tegen de heer Wilders

Het proces tegen de heer Wilders is een onding. Niet vanwege vermeende fouten van OM of rechter, maar omdat de wet onhelder is. Alle reden dus het te staken en eerdere veroordelingen op grond van dezelfde wet te herzien.

lees verder …


Anderen over het Koninklijk Atheneum

Een (gelukkig korte) omweg naar een boeiend stuk over het kledingbeleid van het Antwerpse Koninklijk Atheneum.

lees verder …


Open brief aan Femke Halsema

die in haar overigens mooie verhaal over gewetensvrijheid één ding vergeet: de soevereiniteit in eigen kring die kerken, net als partijen, verenigingen en gezinnen, nodig hebben willen ze de rol kunnen spelen waarvoor ze zijn opgezet. Het risico van dat vergeten is dat we vermeende gewetensdwang bestrijden met échte.

lees verder …


De schijn van partijdigheid

Een verbod op hoofddoekjes bij de rechtelijke macht lost niets op dus is  pure discriminatie. Wie een schijn van partijdigheid wil uitsluiten door het uiterlijk van rechters te uniformeren komt niet uit bij een hoofddoekverbod maar bij een boerkaplicht.

lees verder …


Peace for our Time

Het migratiebeleid van de door VVD, PVV en CDA beoogde regering is anti-moslimbeleid en het CDA doet zijn uiterste best dat te verhullen.

lees verder …


Islamitische onbetrouwbaarheid

Martin Bosma speelt hoog spel met zijn verwijzing naar ‘taqiyya’, het islamitisch recht te doen alsof. Hij denkt dat dat ons dwingt geen enkele moslim te vertrouwen maar miskent de kracht van zijn eigen argument: als het deugt is iedereen verdacht, hijzelf incluis. Daarover zo meer. Eerst iets over ‘taqiyya’ voor wie Bosma’s verhaal gemist heeft.

lees verder …


Hoofddoekjes en groepsdruk

Scholen die hoofddoekjes verbieden om hun leerlingen te vrijwaren van sociale druk spannen het paard achter de wagen. Een goede school wapent zijn leerlingen tegen de boze buitenwereld door ze kennis en inzicht bij te brengen, en niet door die boze wereld buiten te sluiten.

lees verder …


Eisen aan allochtonen

We mogen – en moeten – aan nieuwkomers – de aardige en de onaardige – dezelfde eisen stellen als aan ieder ander, al doen we er goed aan rekening te houden met specifieke problemen als de onontwarbaarheid van het Nederlandse rechtsgevoel.

lees verder …


De AEL en zijn holocaust-cartoon

De Arabisch-Europese Liga is veroordeeld wegens een cartoon over de slachtoffers van Auschwitz. ’t Gaat om een akelig plaatje, maar ’t legt de vinger op een aantal zere plekken: wij meten met twee maten en wij verabsoluteren het nazi-kwaad. Die verabsolutering houdt ons af van gezond zelfonderzoek, en legitimeert een Midden-Oostenbeleid dat tot groot onrecht leidt. ’t Gaat dus ook om een leerzaam plaatje, en dat is minstens zo belangrijk.

lees verder …


Onderwijsvrijheid is een Universeel Mensenrecht

De regelmatig bepleite afschaffing van het bijzonder onderwijs berooft álle ouders van een universeel mensenrecht, en voordelen heeft het niet. In feite gaat het de voorstanders van die afschaffing daar ook niet om. Ze willen van die malle moslims af …

lees verder …


Islam en ideologie

Of de islam een ideologie is, hangt er geheel van af wat je met ‘ideologie’ bedoelt. Is dat laatste eenmaal duidelijk, dan wordt de vraag triviaal.

lees verder …


even rust …

Het Franse parlement nam onlangs een wet aan die boerka’s verbiedt. Mij lijkt die wet onzin, maar dat legde ik al eens uit (zie 42). De heer Wilders kreeg onlangs de resultaten van het onderzoek naar de kosten van de immigratie. Mij lijkt dat onderzoek onzin, maar dat legde ik al eens uit (zie 44). De bovenbaas van de SGP nam onlangs afscheid, werd uitgebreid geïnterviewd, en mocht zich weer eens verweren tegen de beschuldiging dat z’n partij de grondwet overtreedt. Mij lijkt die beschuldiging onzin, maar dat legde ik al eens uit (zie 45, 46 en 50). Misschien ben ik zo langzamerhand wat uitgeschreven over integratie en onze vele, onderling strijdige vrijheidsidealen?

lees verder …


Meester, híj begon!

De PVV waarschuwt ons voor mensen die begrip hebben voor de aanslagen van 11 september.

lees verder …


Trammelant rond het homohuwelijk

Weigerachtige trouwambtenaren wordt wel eens verweten dat ze de scheiding van kerk en staat ongedaan proberen te maken. In feite echter wordt hun stellingname opgeroepen door het feit dat kerk en staat hier onvoldoende scherp gescheiden zijn.

lees verder …


Discriminatie wegens godsdienst

Wie van gelovigen onzichtbaarheid eist, overtreedt de grondwet.

lees verder …


Strijdige grondrechten

De grondwetgever vindt al onze grondrechten even belangrijk. En terecht. Dat leidt tot dilemma’s waar zo’n recht voor de één botst met zo’n recht voor de ander. Dat dilemma is meestal netjes oplosbaar door te kijken naar de grootte van het nadeel voor de betrokkenen. In de praktijk echter lossen we het vaak op door het recht op godsdienstvrijheid ondergeschikt te maken aan de andere grondrechten. En daar moesten we misschien toch nog eens over nadenken.

lees verder …


De minister en het huwelijk

Onze minister van Justitie worstelt niet alleen met de sharia-rechtspraak, maar ook nog met het informele (islamitische) huwelijk. Echt doordacht lijkt zijn verhaal me niet.

lees verder …


Minister Hirsch Ballin discrimineert moslims

Onze minister van Justitie liet onderzoeken of er in Nederland sprake is van shariarechtbanken. Daarmee liet hij veel dingen nagaan die geen enkele reden voor zorg zijn, en stelde hij één terechte vraag die hij helaas ten onrechte tot islamitische Nederlanders beperkte.

lees verder …


Paniek over een voornemen tot bezinning

Enkele islamitische organisaties willen in Amsterdam een conferentie organiseren over wederzijds begrip en betere betrekkingen tussen moslims en het westen. De PVV moet daar uiteraard niet aan denken, en trekt aan de bel.

lees verder …


Het VN-Vrouwenverdrag (2)

lees verder …


De PVV en het VN-Vrouwenverdrag

Ja, dat leest u goed. Bij het VN-vrouwenverdrag denken we allereerst aan de SGP, en aan de regering die de SGP tot vrouwvriendelijker gedrag moet brengen. Maar de uitspraak van de Hoge Raad waarin die plicht is vastgesteld heeft boeiende gevolgen voor regeringsbeleid ten aanzien van de PVV.
(Maar zie vooral ook het verhaal van Rob Kooijman in het Reformatorisch Dagblad.)

lees verder …


De kosten en baten van de immigratie

Meneer Wilders gaf opdracht voor een onderzoek dat hem nog heel wat hoofdbrekens zal opleveren. Hoe beter het wordt uitgevoerd, hoe meer het hem kost, en hoe minder het hem oplevert.

lees verder …


Kerken in Mekka

Het is een hemeltergend schandaal dat niet-moslims in Mekka en Medina geen gods- en gebedshuizen mogen bouwen. De vraag is: wat doe je met zulke schendingen van fundamentele mensenrechten?

lees verder …


Kan dat gezeur over sluiers niet eens uit zijn?

Er zijn geen zinnige argumenten om vrouwen te verbieden hun gezicht te bedekken.

lees verder …


Het is verkiezingstijd, dus gaat het ICA dicht

Staatssecretaris Van Bijsterveldt staakt de bekostiging van het Islamitisch College Amsterdam en rechtvaardigt dat met twee evidente onjuistheden.

lees verder …


Drama in Slotervaart

Een Volkskrantcolumnist beschrijft de ellende van twee bejaarden in een Amsterdamse volkswijk in een schrijnend verhaal dat om medeleven vraagt. Maar wat doen we daarna? Trekken we vergaande politieke consequenties, of zoeken we eerst eens uit hoe ’t zit en hoe ’t komt?

lees verder …


Respect voor Wilders

Elk eerlijk en zinnig oordeel over de uitspraken van mensen als Wilders en Hirsi Ali begint bij het besef dat zij slachtoffer zijn.

lees verder …


Zendingsverbod

Marokko houdt zich opeens aan een wet die zending verbiedt. Die wet is mooi, maar van die beleidswijziging worden mensen het slachtoffer die beter verdienen. Een reden om anders om te gaan met Marokkanen hier is dat echter zeer beslist niet.

lees verder …


Wat is er ‘discriminerend’ aan gescheiden zwemmen?

Gescheiden zwemmen ligt onder vuur, maar wat ertegen is, is nog helemaal zo duidelijk niet. Een korte vergelijkend-morele verkenning.

lees verder …


Haags spektakel

Wie als volksvertegenwoordiger om onze gunst door steeds hogere hoepeltjes springt en van het parlement een circus maakt, heeft het aan zichzelf te wijten dat de clown de show steelt.

lees verder …


het TVHIOIO

een poging tot logische reconstructie

lees verder …


Geef het islamitisch onderwijs nu eindelijk eens een kans

Het islamitisch onderwijs heeft een bestuurlijk en een onderwijskundig probleem, die samen de kwaliteit ondergraven. Overheden hadden dat kunnen weten en ze hadden daar met gerichte hulp iets aan kunnen doen, maar ze sloten er decennialang de ogen voor. Nu moet het resultaat van die scheefgroei opeens stante pede verdwijnen. Daarmee negeren die overheden hun mede-verantwoordelijkheid. Het wordt tijd voor een fatsoenlijke aanpak.

lees verder …


onze superieure joods-christelijke cultuur

Wie meent dat wij deugen en zij niet, vergelijkt wat hier deugt met wat daar mis is.

lees verder …


Geef het ICA een kans …!

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil het Islamitisch College in Amsterdam sluiten. Er zijn echter goede redenen daar nog even van af te zien.

lees verder …


Ephimenco, Drayer en de islam

Het dagblad Trouw heeft twee columnisten die met grote regelmaat waarschuwen tegen de gevaren van een internationale islamitisch-terroristische samenzwering. Hun feiten deugen zelden geheel en hun logica klopt van geen kanten, maar ’t is soms even puzzelen.

lees verder …


De PVV en het Derde Rijk

De heer Wilders is geen nazi, maar zijn ideologie en de hunne hebben een aantal cruciale elementen gemeen: een fictieve dreiging, een door hen gecreëerde minderheid waarin deze dreiging wortelt, en een pseudowetenschappelijke theorie die ‘verklaart’ wat die groep zo gevaarlijk maakt. De geschiedenis leert dat dat een gevaarlijk mengsel is.

lees verder …


Wilders, de wet en wij

Ik heb lang geaarzeld voor ik het volgende stukje op m’n weblog zette. Maar ik zit met een vraag die me belangrijker lijkt dan zijn beslist ergerniswekkende woorden: proberen we met dit proces niet ook of zelfs vooral om onze eigen twijfels en vooroordelen het zwijgen op te leggen? En zo niet, waarom raken zijn woorden ons dan zo? En in hoeverre moet het recht hier goedmaken wat we aan argumenten tekort komen?

lees verder …


Is de islam een gewelddadige godsdienst?

Onze nationale islamograaf Hans Jansen acht de islam een gewelddadige godsdienst. Nu de argumenten nog …

lees verder …


mijn salafistische vrienden

Pleiters voor waakzaamheid jegens de islam houden ons voor dat alle moslims die hun geloof serieus nemen vroeg of laat voor geweld tegen ongelovigen zullen kiezen. Ze suggereren dat aan die conclusie een redenering ten grondslag lig.

lees verder …


plaatjes, poetsvrouwen en de profeet

Bij de Deense cartoonaffaire is de vrijheid van meningsuiting niet in het geding.

lees verder …


Waar sneeuw al niet toe leiden kan

Onze wereld is de afgelopen decennia in allerlei opzichten flink veranderd, en niet altijd ten goede. Met immigratie heeft veel daarvan niets van doen.

lees verder …


nogmaals: de As-Siddieq

Met islamitische onderwijsorganisaties valt nauwelijks te werken omdat ze op het oneerlijke af verhullen wat er feitelijk gaande is. Maar zolang wij niet begrijpen dat die geheimzinnigheid voortkomt uit een wel degelijk gerechtvaardigd wantrouwen, komen we geen stap verder.

lees verder …


As-Siddieq en de Code Goed Bestuur

De stichting ISA, die de basisschool As-Siddieq beheert, is geroyeerd door de koepel van islamitische schoolbesturen ISBO. Lidmaatschap van zo’n koepel is voorwaarde voor bekostiging door het Rijk, dus zo’n royement kan ingrijpende gevolgen hebben. Gegrond lijkt het intussen niet.

lees verder …


niets is al dan niet ‘islamitisch’

Discussies over de vraag of een bepaalde overtuiging authentiek islamitisch is, zijn zinloos.

lees verder …


de advocaat die bleef zitten (en moslim was …)

Het Hof van Discipline vernietigde de beslissing van de Raad van Discipline een advocaat te berispen die op grond van zijn geloof niet voor de rechter wilde opstaan. De nu losgebarsten kritiek op het Hof is een grotere bedreiging van onze rechtstaat dan het gedrag van de advocaat.

lees verder …


integratiebeleid en voorbije problemen

Geen stelligheden deze keer, maar gewoon eens de simpele vraag: is ons integratiebeleid niet vooral gericht op zo goed als voorbije problemen? ’t Zou de eerste keer niet zijn …

lees verder …


de PVV en de islamisering van de Transvaalbuurt

De PVV heet een partij te zijn die eindelijk de waarheid eens durft te zeggen, maar in feite verwoordt ze slechts de ressentimenten van een bevolkingsgroep die het zwaar heeft, terwijl de werkelijke problemen van die groep, en de diep in onze maatschappelijke structuur verankerde oorzaken daarvan, onbenoemd blijven.

lees verder …


As-Siddieq gevangen in een Catch 22

Het is hoog tijd dat de Amsterdamse basisschool As-Siddieq in drie aparte basisscholen wordt opgesplitst, maar het ministerie van OCW maakt dat onmogelijk met een ronduit bezopen interpretatie van de wet.

lees verder …


hoofddoekjes en geloof, of andersom

We laten ons bang maken door de vermeende theologische verschillen tussen christendom en islam, en negeren hoe weinig boodschap levend geloof aan theologie heeft. Als we ons van die blikvernauwing losmaken valt ook de dreiging weg die we in religieuze symbolen menen te ontwaren.

lees verder …


hoofddoekjes

Het enige zinnige argument om hoofddoekjes te verbieden is dat we zo de vrouw helpen die ’t ding onder dwang draagt. Maar daarmee bevrijden we de een van een plicht door de ander haar vrijheid te ontnemen.

lees verder …


Turkije en ons parlement

De Turkse regering wil terecht niet met de heer Wilders praten, en de parlementaire delegatie die Turkije zou bezoeken gaat daar nu terecht niet heen. Gelukkig zijn er andere mogelijkheden om kennis en inzicht op te doen.

lees verder …


mag een overheid gelovigen in dienst nemen?

Een groeiende groep politici wil van overheidsopdrachten aan organisaties met een religieuze grondslag af. De uiteindelijk consequentie van hun gedachtengang zou zijn dat ook individuen met een religie niet meer voor de overheid mogen werken. Dat moeten we niet willen.

lees verder …


prachtwijken en xenofobie

Bewoners van ‘prachtwijken’ zijn terecht ontevreden, maar wie – zoals de minister van integratie – suggereert dat hun ellende te wijten is aan niet-westerse wijkgenoten maakt zich schuldig aan xenofobie.

lees verder …


de SGP en de vrouwen

Als de SGP vrouwen van haar kieslijst weert omdat een vrouw die daar staan wil klaarblijkelijk de SGP-beginselen ten aanzien van de rol van de vrouw niet onderschrijft, overtreedt ze daarmee geen enkele wet.

lees verder …


het Wilhelmus

lees verder …


de imam en de homo’s

Iedereen dient zich aan de wet te houden, maar niemand hoeft de wet te onderschrijven. Dat onderscheid raakt nog wel eens zoek.

lees verder …


leer kinderen Nederlands …

… en laat hun ouders met rust: Nederlandse les voor allochtone ouders draagt niets bij aan het wegnemen van de taalachterstand van hun kinderen.

lees verder …


gescheiden cursussen

Geen wet verzet zich tegen naar sekse gescheiden taal- en inburgeringscursussen, en wie ze afschaft terwijl er wel behoefte aan bestaat, sluit nodeloos mensen uit.

lees verder …


een sprookje

Integratie is een natuurlijk proces dat zich niet naar believen laat versnellen. Beleid dat zo’n versnelling toch lijkt na te streven, schept onrealistische verwachtingen, en dus frustraties die die integratie belemmeren.

lees verder …


zwembad en zending

Het besluit van de gemeente Den Haag een eind te maken aan ongemengd zwemmen berust op een drogreden. Wat rest aan ‘rechtvaardiging’ is de wens moslims het leven zuur te maken.

lees verder …


kiezen voor Nederland

De eis van minister Van der Laan dat nieuwkomers 'kiezen voor Nederland' is onhaalbaar en onrechtvaardig, en richt zich op een probleem dat op het punt staat te verdwijnen.

lees verder …


aanpassen …!

De eis dat nieuwkomers zich aanpassen aan ‘onze’ omgangsvormen is alleen al onzin omdat ‘onze’ omgangsvormen niet bestaan.

lees verder …


Marcouch en de handjes

Anders dan velen lijken te denken, betekent de scheiding van kerk en staat juist dat overheidsdienaren zich ook tijdens hun werk mogen gedragen naar hun eigen religieuze normen.

lees verder …


de SGP en haar homo-leden

Er is niets discriminerends aan het afwijzen van personeel dat door – bijvoorbeeld (homo)seksueel – gedrag laat zien de doelstellingen van de werkgever niet te onderschrijven.

lees verder …


burgerschapsvorming

Gegeven de manier waarop het ministerie die term omschrijft, besteden islamitische scholen meer tijd en aandacht aan ‘burgerschapsvorming’ dan enig andere school.

lees verder …