Bart Voorzangers weblog

top

volgend

overzicht

12 de SGP en de vrouwen

Als de SGP vrouwen van haar kieslijst weert omdat een vrouw die daar staan wil klaarblijkelijk de SGP-beginselen ten aanzien van de rol van de vrouw niet onderschrijft, overtreedt ze daarmee geen enkele wet.

zondag, 29 november 2009

De SGP weert vrouwen van haar kieslijst omdat een vrouw als volksvertegenwoordiger zich niet verstaat met Gods plan. Ik wijs ’t beleid van harte af (en Gods plan dus ook, als het daar inderdaad mee spoort). Ik ben dan ook geen lid van de SGP.

De vraag die nu speelt is of de SGP wegens dit beleid uit de kring der fatsoenlijke, en daarom van staatswege gesubsidieerde, partijen geweerd moet worden. Discrimineert de SGP vrouwen en handelt ze derhalve in strijd met de wet, waar iedereen zich aan te houden heeft?

Als eerder betoogd, hoeft niemand het met enige wet eens te zijn. Het standpunt dat vrouwen geen passief stemrecht toekomt is dus nergens met de wet in strijd. Die strijdigheid kleeft hoogstens gedrag aan dat uit dit standpunt voortkomt.

Wat te denken van de vrouw die lid is van de SGP en zich aanmeldt voor een plek op de kieslijst? Zij vindt kennelijk dat vrouwen verkiesbaar moeten kunnen zijn. Zij wijst Gods plan – althans de SGP-versie daarvan; er zijn er meer, ik weet het – dus in elk geval ten dele af. Reden genoeg, zou ik zeggen, haar niet verkiesbaar te stellen. Je mag van een kandidaat toch minstens verwachten dat die het partijprogramma op hoofdpunten onderschrijft, en de bijzondere positie van de vrouw lijkt voor de SGP zo’n hoofdpunt.

Deze vrouw wordt dus niet van de lijst geweerd omdat zij vrouw is, maar omdat zij het programma afwijst, en dat is een volstrekt legitieme reden. De SGP overtreedt geen enkele wet, en heeft dus het volste recht op de faciliteiten die elke democratische partij toekomt.

En die vrouw? Haar rest maar één ding als zij toch volksvertegenwoordiger wil worden: richt een partij op waar vrouwen wel ten volle kiesrecht hebben. Een zusterpartij van de SGP dus – die op wie weet hoeveel punten met de mannenbroeders zal kunnen samenwerken. Jezus zei het al: Het huis mijns Vaders heeft vele kamers.