Bart Voorzangers weblog

top

volgend

overzicht

32 Geef het ICA een kans …!

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil het Islamitisch College in Amsterdam sluiten. Er zijn echter goede redenen daar nog even van af te zien.

donderdag, 4 februari 2010

Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) is een school voor VMBO (meer dan driekwart van de leerlingen), HAVO en VWO. In 2006 leidde een vernietigende inspectiebeoordeling tot een forse koerswijziging. Er kwam een nieuw bestuur dat voor een nieuwe directie zorgde, en die directie zette een grondig onderwijsverbeterprogramma op. Allereerst pakte zij het VMBO aan, en met succes.

Drie jaar later, in oktober 2009, rapporteerde de inspectie dat een groot deel van het VMBO inmiddels van voldoende kwaliteit was, en dat de rest, het VMBO-t (de MAVO, zeg maar), dat op afzienbare termijn ook zijn zou. De school kon dus al zijn aandacht richten op verbetering van HAVO en VWO. Alleen, voor die afdelingen zag de inspectie ‘onder de huidige omstandigheden geen kansen op een tijdige verbetering van de opbrengsten …’. Cruciaal in die zin is het woordje ‘tijdig’. ’t Zou best kunnen, maar niet snel genoeg.

Door alle zorgen over de kwaliteit was het leerlingaantal flink teruggelopen, en wel tot onder het niveau waarop de staatssecretaris de bekostiging van de school zou moeten staken. Die krimp dreigt de school nu fataal te worden. Tegelijkertijd maakte hij – een voordeel van dit nadeel – een sanering van het personeelsbestand mogelijk, die daarzonder uitgesloten was. De slotfase van de onderwijsverbetering is nu in volle gang, en de schoolleiding verwacht zijn HAVO en VWO binnen twee jaar op orde te hebben. Die tijd lijkt de school niet te krijgen. De staatssecretaris kondigde op 28 januari j.l. aan dat zij voornemens is te besluiten per 1 augustus de bekostiging te staken. De huidige leerlingen zouden hun opleiding mogen afmaken, maar nieuwe leerlingen aannemen mag niet meer.

De staatssecretaris moet de bekostiging van een school staken als die school drie jaar te weinig leerlingen heeft. Dat staat in de wet. Maar diezelfde wet staat haar toe daar ‘onder bijzondere omstandigheden’ van af te wijken en de school een nieuwe kans te geven. Hoe bijzonder zijn de omstandigheden bij het ICA?

Het ICA is de enige islamitische middelbare school in Amsterdam, in heel Noord-Holland zelfs. Dat alleen al is reden voor terughoudendheid. Je sluit met het ICA niet alleen een school, je neemt een hele bevolkingsgroep zijn eigen middelbaar onderwijs af. Hoeveel ‘bijzonderder’ kan een school wezen?

Het VMBO van het ICA, met driekwart van de leerlingen de kernactiviteit van de school, krijgt inmiddels van de inspectie een ruime voldoende. Daar is hard voor geknokt. Het zou toch raar zijn dat VMBO te sluiten omdat een kleine rest van de school nog niet op niveau is?

De resultaten tot nu toe laten zien dat de huidige schoolleiding in staat is het onderwijs, op een hoger plan te brengen. Er is dus alle reden voor optimisme ten aanzien van HAVO en VWO.

Dat goede nieuws doet zijn werk. Het aantal aanmeldingen stijgt weer, en zelfs vrij fors. De krimp kwam niet voort uit een afnemende behoefte aan islamitisch middelbaar onderwijs, maar uit terechte zorgen over de kwaliteit. En als gezegd: dankzij de krimp kon het ICA saneren op een manier die daarzonder uitgesloten was. De staatssecretaris heeft alle reden blij te zijn dat die teruggang optrad, en alle reden rekening te houden met de tijdelijkheid ervan.

Uiteindelijk telt bij onderwijs maar één belang: dat van de leerlingen. Krijgen zij het onderwijs en de begeleiding die ze voor hun toekomst nodig hebben? De ICA-leerlingen in de (kleine) ‘bovenbouw’ nu nog onvoldoende, dat is duidelijk. Maar het ICA heeft een bijzondere ouderpopulatie die zelf een systeem van bijlessen en huiswerkbegeleiding opzette, waarbinnen de leerlingen ’s middags, ’s avonds en in het weekeind alle hulp krijgen die het officiële onderwijs nog niet bieden kan. Er staat dus geen leerling in de kou wanneer de school meer tijd krijgt om zich te bewijzen. En dan zwijg ik nog over de – alweer: bijzondere – inzet van deze ouders die het verdient beloond te worden.

Kortom, er zijn flink wat ‘bijzondere omstandigheden’ die de staatssecretaris het recht geven haar besluit op te schorten. Het ICA laat het er niet bij zitten. Wilt u het daarin steunen dan kan dat via een daartoe opgezette website.