Bart Voorzangers weblog

top

volgend

overzicht

43 Kerken in Mekka

Het is een hemeltergend schandaal dat niet-moslims in Mekka en Medina geen gods- en gebedshuizen mogen bouwen. De vraag is: wat doe je met zulke schendingen van fundamentele mensenrechten?

zondag, 4 april 2010

Eén ding terzijde: dat je in Mekka en Medina, en overal elders in de islamitische wereld geen zending mag bedrijven mag de hemel en ons juist zeer verheugen. Zending hoort overal verboden te zijn. Ten eerste al omdat zendelingen ervan uitgaan dat hun waarheid waarder is dan die van anderen, terwijl niets daarop wijst, en hun boodschap dus ongefundeerd en daarmee misleidend is. En daarnaast natuurlijk ook omdat zending in de praktijk meestal misbruik maakt van andermans zwakte: ik help jou, en omdat jij daar blij mee bent, ga je mijn geloof associëren met iets aangenamers dan het jouwe. ’t Zijn bijna altijd de zwakken en verdrukten die daar het slachtoffer van worden – zieken en daklozen, bijvoorbeeld, en Marokkaanse weeshuiskindertjes – en daar worden ze ook op uitgezocht. Áls je al wilt zenden – en nogmaals, een fatsoenlijk mens wil dat niet – richt je dan op welvarende prelaten en tevreden groot-moefti’s. Mensen helpen, prachtig, maar laat de weerlozen in hun geloofsleven met rust.

Wat voor Mekka en Medina geldt, geldt niet voor Mekka en Medina alleen. Kerken bouwen is vrijwel overal in de islamitische wereld een probleem. Bestaande kerken onderhouden is dat vaak al. En nogmaals: dat deugt voor geen meter. Maar ik hoor te vaak de op zich begrijpelijke, maar daarom niet minder onjuiste reactie ‘Als wij daar van hen geen kerken mogen bouwen, moeten wij hen hier het bouwen van moskeeën maar eens bemoeilijken’.

Het probleem hierbij is dat de ‘wij’ die daar iets niet mogen, andere mensen zijn dan de ‘wij’ die hier iets overwegen te verbieden, en dat de ‘hen’ die hier iets willen, andere mensen zijn dan de ‘hen’ die daar iets dergelijks onmogelijk maken. Jaap slaat Herman omdat Henk Klaas een klap gaf. Als Jaap en Klaas broertjes zijn, en Herman en Henk de ettertjes van een paar huizen verder, maakt dat Jaaps uithaal heel navoelbaar, maar onrecht blijft het.

Solidariteit is een groot goed. Het is dus mooi als mensen hier zich solidair verklaren met onderdrukten elders en protesteren tegen schrijnende verboden waar die anderen zich niet tegen kunnen verweren. Waar het gaat om de tweederangspositie van christenen in bijvoorbeeld Saoedi-Arabië zou een boycot van producten uit dat land een mooi en zinnig gebaar zijn – als we nou eens met z’n allen de auto lieten staan? Maar ánderen straffen in plaats van de onderdrukkers zelf is gewoon onrecht.

Zeker, het is denkbaar dat moskeebouwers hier het heel terecht vinden dat kerken bouwen daar verboden is. Maar onfrisse ideeën zijn in ons bestel geen argument voor een ongelijke behandeling. Onfrisse ideeën bestrijdt je met woorden, harde woorden zo nodig. Laten we onze moskeegangers vooral steeds opnieuw en nadrukkelijk uitdagen zich solidair te verklaren met niet-moslims die in Mekka een kerk willen neerzetten. Maar geef dan ook het goede voorbeeld en laat de bouwers met rust.