Bart Voorzanger: e-boeken over biologie en ethiek

boekomslag

Schoon ondergoed voor de ziel (pdf)

Tien eerder gepubliceerde relativerende opstellen rond evolutie, dieren en ethiek.

boekomslag

Evolutie en natuur (pdf)

Negen eerder gepubliceerde boekbesprekingen – over het einde van de wetenschap, evolutionaire controverses, taal, oorlog, de mythen van het natuurbehoud, en meer.

boekomslag

mijn proefschrift (pdf)

Woorden, waarden en de evolutie van gedrag, over evolutiebiologie, menselijk gedrag en de grondslagen van de ethiek.

Nu ook in Epub-uitvoering

meer over evolutie

Naar aanleiding van een stukje in de krant las ik het proefschrift van Joris Van Rossum uit 2012 over seksuele voortplanting als onoverkomelijk probleem voor de evolutiebiologie. Het viel niet mee erdoorheen te komen, maar het was leuk eens op te schrijven wat er mis mee is. Het resultaat wilde ik u niet onthouden: Bespreking Van Rossums proefschrift.

Dat krantenstukje behelsde een fragment van een boek van Van Rossums co-promotor Ronald Meester uit 2014. Dat boek las ik later, en ook dat verdient wel enig commentaar: Bespreking van Meesters “Arrogant”.

meer over ethiek

Zo nu en dan lees ik weer eens een boek in de hoop ooit te snappen waar ethici nu eigenlijk deskundig in zijn. Echt lukken wil dat niet. Bij deze een verslag van zo'n poging, n.a.v. Wijsgerige Ethiek – hoofdvragen, discussies en inzichten van Den Hartogh, Jacobs en Van Willigenburg (2013): Naar een ethiek zonder pretenties.

.