Bart Voorzanger: verwijzingen naar elders

moois

Mark
die met groot vakmanschap een mechanische wonderwereld schept (en fantastisch celloles geeft)

Pieter
fotograaf, en meer!

Wesselien
tekenaar met een fraaie, zij het Flash-vergende website

Erna
meubelmaker

informatiefs

Justus’ Jiddsj-Nederlandse online woordenboek, waar waar ik diep respect voor heb

De Republiek Allochtonië, waar veel van mijn weblogstukjes verschenen

het Belgische Kif Kif: ‘Open je wereld, voor racisme ze sluit’

de vereniging Beter Onderwijs Nederland
waar te weinig naar geluisterd wordt

een lesmodule over de energiecrisis
waar ik alle vertrouwen in heb

natuurkunje
voor wie natuurkunde wil kunnen