BφaΑrΕÍё VφoΙoΘrΑzΒaΑnΒgΉeΟrΔс ϊwΝeΡbΛсγiњÍλeѓ

Welkom bezoeker …

op mijn website met verhalen over van alles en nog wat. Ik heb het gebodene voor u geordend. Het menu geeft toegang tot verschillende rubrieken waarvan ik hieronder een korte omschrijving geeft.

Wat mijzelf betreft: ik studeerde biologie, promoveerde als wetenschapsfilosoof, coördineerde vier jaar een ethiekinstituut en liet mij vervolgens omscholen tot vertaler Engels-Nederlands.

Tussen de bedrijven door maakte ik een uitstapje naar het basisonderwijs waarin ik vastliep omdat het pabo-diploma te hoog gegrepen bleek. Maar spannend was het wel.

En nu, gepensioneerd, verleen ik als vrijwilliger wat hand- en spandiensten aan de stichting, die probeert de oude joodse begraafplaats in Amsterdam-Zeeburg toegankelijker te maken. Ik verzorg daar de website van, en doe zo nu en dan wat onderzoek.

Overzicht:

Wetenschap: eerder elders verschenen stukjes over evolutiebiologie, wetenschapsfilosofie en ethiek.

Onderwijs: verhalen over mijn ervaringen in het (islamitische) basisonderwijs, plus ideeën over hoe het in het basis- en pabo-onderwijs wél zou moeten gaan.

Zeeburg: wat resultaten van onderzoek op en naar de joodse begraafplaats aldaar.

Cursiefjes een selectie van stukjes over (in)tolerantie jegens andersgelovige minderheden ontleend aan een weblog dat ik hier eerder bijhield.

Schoolschrift: een internet-applicatie waarmee u getypte tekst kunt omzetten naar lopend schoolschrift, plus het lettertype dat u nodig hebt om dat schoolschrift ook op uw eigen computer leesbaar te maken.

Verwijzingen: ’t woord zegt het al, wat ‘links’ naar websites die mij om de een of andere reden aanspraken (toegegeven: geen veelvuldig onderhouden pagina).

Contact: geen toelichting nodig, dunkt me.

versie van maart 2019