BφaΑrΕÍё VφoΙoΘrΑzΒaΑnΒgΉeΟrΔс ϊwΝeΡbΛсγiњÍλeѓ

Welkom bezoeker …

op mijn website met verhalen over van alles en nog wat:

Wetenschap: eerder elders verschenen stukjes over evolutiebiologie, wetenschapsfilosofie en ethiek.

Onderwijs: verhalen over mijn ervaringen in het (islamitische) basisonderwijs, plus ideeën over hoe het in het basis- en pabo-onderwijs wél zou moeten gaan.

Zeeburg: resultaten van mijn onderzoek op en naar de joodse begraafplaats aldaar.

“Integratie”: een selectie van stukjes over (in)tolerantie jegens andersgelovige minderheden ontleend aan een weblog dat ik hier eerder bijhield.

Schoolschrift: een internet-applicatie waarmee u getypte tekst kunt omzetten naar lopend schoolschrift, plus het lettertype dat u nodig hebt om dat schoolschrift ook op uw eigen computer leesbaar te maken.

Verwijzingen, CV en Contact: spreken voor zich.


“De Getemde Mens”: nee, da’s geen aparte pagina, maar ik geef u graag twee linkjes. Ik werkte mee aan een boek over moraal met die titel, maar ik moest het kort houden. Wie wat meer diepgang wil, leze mijn Schoon ondergoed voor de ziel, en dan met name hoofdstuk 10, over normatieve ethiek.

versie van februari 2021