Bart Voorzangers website

Welkom bezoeker

op mijn website met verhalen over van alles en nog wat. Ik heb het gebodene enigszins geordend. Het menu links geeft u toegang tot verschillende rubrieken waarvan ik hieronder een korte omschrijving geeft.

Wat mijzelf betreft: ik studeerde biologie, promoveerde als wetenschapsfilosoof, coördineerde vier jaar een ethiekinstituut en liet mij omscholen tot vertaler Engels-Nederlands. Ik vertaalde boeken van onder meer Walter Alvarez, Jesse Bering, Sarah Blaffer Hrdy, Richard Dawkins, Charles Mann, Henry Marsh, Geoffrey Miller, David Owen, Matt Ridley, Menno Schilthuizen, Pat Shipman, Jürgen Tautz, Frans de Waal, George Williams en Carl Zimmer.

Tussen de bedrijven door maakte ik een uitstapje naar het basisonderwijs waarin ik vastliep omdat het pabo-diploma te hoog gegrepen bleek. Maar spannend was het wel.

En nu, langzaam op weeg naar een gepensioneerder bestaan, verleen ik als vrijwilliger wat hand- en spandiensten aan de Stichting Eerherstel Zeeburg, die de herinnering aan de ooit grote joodse gemeenschap in Amsterdam levend probeert te houden door de grootste begraafplaats van die gemeenschap, in Amsterdam-Zeeburg, weer wat toegankelijker te maken.


Overzicht:

basisonderwijs: verhalen over mijn ervaringen in het (islamitische) basisonderwijs, plus ideeën over hoe het in het basis- en pabo-onderwijs wél zou moeten gaan.

biologie en ethiek: eerder elders verschenen stukjes over evolutiebiologie, wetenschapsfilosofie en ethiek.

font ‘schoolschrift’: een computerfont voor lopend schoolschrift.

plaatjesflora: foto’s van (bloeiende) planten, voornamelijk uit Amsterdam en directe omgeving.

Zeeburg: wat resultaten van onderzoek op en naar de joodse begraafplaats aldaar.

weblog met stukjes die ik schreef over (in)tolerantie jegens andersgelovige minderheden – een ‘debat’ dat nog wel even zal voortgaan maar waaraan ik vooralsnog niet meer heb bij te dragen dan ik hier opschreef.

verwijzingen: ’t woord zegt het al, wat ‘links’ naar websites die mij om de een of andere reden aanspraken (toegegeven: geen veelvuldig onderhouden pagina).

contact: geen toelichting nodig, dunkt me.